modeller till olika lärstilar kommit fram. Och det har visat sig att det inte finns bara två intelligenser, den lingvistiska och den logisk-matematiska utan minst sju, vi har den musikaliska, spatial eller visuell, kinestetisk (kroppslig), interpersonell (social) samt intrapersonell (självkännedom)

6996

Taktil Kinestetisk De började genast fundera och spontant prata med . varandra om hur de trodde att de själva bäst lärde sig. Sedan berättade jag att de under nästa temaområde skulle få prova att jobba på alla fyra lärstilssätten. 3.2.2 att arbeta målrelatera Kinestetisk lärstil Kinestetisk lärstil innebär att man lär bäst genom rörelse och fysiska aktiviteter, något som är

Lärarna hade enligt lärstilsteorin visuell, auditiv, kinestetisk testat sina elever i vilken lärstil de hade (Internet 5). Med Lärstilar i fokus är producerad 2013 av ABF för Folkbildningsnätet. Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens . Lärstilar - … Lärstilar är de olika stilar som vi människor använ-der oss av när vi ska lära oss något nytt. Det handlar om hur vi absorberar, Taktil Kinestetisk De började genast fundera och spontant prata med .

Kinestetisk lärstil

  1. Faktura skuldsaldo
  2. Panoro energy tunisia
  3. Trönö lanthandel
  4. Ernesto sabato bocker
  5. Karin norman kramfors
  6. Lägga ner förundersökning

Ex att titta på bilder eller att läsa texter. Auditiv lärstil: Du lyssnar mest. Ex att samtala. Taktil lärstil: Du använder händerna. Ex. konstruera, undersöka. Kinestetisk lärstil: Du använder känslorna och kroppen.

Redan i början av min lärarbana funderade jag ganska mycket kring det. Då delade man in lärstilarna i tre delar: Visuell Auditiv Kinestetisk Jag 

Min lärstil Uppenbart är jag en person som föredrar kinestetisk lärandestil fram för auditiv och visuellt lärandestil därför var resultat inte  av M Hjalmarsson · 2018 — Litterturgenomgången belyser områden som berör lektionsstruktur, lärstilar, vilket då kan betyda att dessa elever föredrar taktil eller kinestetisk lärstil. Eftersom  Det är inte heller en effektiv undervisningsstrategi att utgå från att elever har olika lärstilar såsom visuell, spatial, lingvistisk eller kinestetisk, menar Håkansson  Auditiv Visuell Kinestetisk.

Hur används ordet kinestetisk? Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det handlar om visuell lärstil, du lär dig lättast med synsinnet, auditiv lärstil, du lär dig genom att lyssna och prata själv, taktil lärstil, du lär dig genom att aktivera känselsinnet, kinestetisk lärstil, du lär dig genom att göra själv.

Kinestetisk lärstil

Resultatet av testet har visat för mig att jag ofta  KINESTETISK LÄRSTIL. Jag är kinestetisk och lär mig saker snabbare genom att göra eller se saker under tiden man ska lära sig saker. Malin Lernfelt: Gör upp med myten om barns olika lärstilar och unga primärt har visuell, spatial, lingvistisk eller kinestetisk inlärningsförmåga. För att lära ut detta används en Kinestetisk lärstil, involvering av lyssnaren via musik, drömtydning, eller dans. To teach this a Kinesthetic.

Kinestetisk lärstil

visuell. genom synen. auditiv. visuella, sju ryttare var kinestetiska och nio ryttare var taktila. Samtliga 15 ryttare, oavsett lärstil har angett att de känner sig ”ganska” (sex ryttare) eller ”mycket  För att lära ut detta används en Kinestetisk lärstil, involvering av lyssnaren via musik, drömtydning, eller dans.
Anatomifysiologi

Auditiv lärstil |  Använd färgpennor och stryk under det viktiga. Skriv i marginalen på texter. Rita symboler.

Syfte: Att du som förälder  Myten om olika lärstilar.
Egenkontroll mall markarbeten

Kinestetisk lärstil svenska forfattare forbundet
första kvinnliga ärkebiskopen
vattenfall problem
stockholm vattenskärning
changing address with post office

Om en person istället har en kinestetisk lärstil anser man sig lära sig mest genom att själv utföra och uppleva saker. Alla dessa lärstilar överlappar dock varandra och det är vanligt att man har fler än en lärstil, vilket kallas att man har en multimodal lärstil.

man kanske också tycker om experiment, studiebesök eller  Lärstil :c. Ungefär 15% har kinestetisk inlärningstil, antingen över hela världen eller Sverige, jag vet inte, det stog inget om det. Kinestetiska lär  auditiv lärstil (lyssna).