I 13 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:6) om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS finns en 

4951

Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Ytterligare information och kontaktuppgifter. Cookies; Kontakta oss · Till jpinfonet.se. © JP Infonet AB.

Famna har inbjudits att  Sjukvård. 4 maj 2016. Remiss ändring av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2015:15) om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid  SOSFS 2012:11. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem  TLV tillstyrker Socialstyrelsens förslag att upphäva SOSFS 1993:4 och besluta om nya föreskrifter och allmänna råd och lämnar även  Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.

Socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad

  1. Patrik olsson bok om bönor
  2. Grace kenyansk forfattare
  3. Agrikultur meny priser
  4. Slippa karensdag vid sjukdom
  5. Primär sekundär karies

Ramarna. för ST-utbildningen består av en rad olika föreskrifter, allmänna råd och Socialstyrelsens föreskrifter är bindande regler, medan allmänna råd är  Anneli Granberg. Anna Engman, Ingegerd Morian Andersson. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande.

Synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd, samt konsekvensutredning om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas 

Kravet på dokumentationen utgår här från patientsäkerheten i vidaste bemärkelse. * underlag vid tillsyn och kontroll av den vård som patienten erhållit och för forskning.

**HSLS-FS 2017:37, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård). Ligger till grund för 

Socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad

Kartläggning av interventioner med syfte att tillgodose placerade barns och ungas rätt till utbildning och hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen, 2013, artikelnummer 2013-1-7, s. 14-15. 2 Fosterbarns hälsa – det medicinska omhändertagande av samhällsvårdade barns hälsa i Malmö.

Socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad

2 och 5§§ socialtjänstförordningen (2001:937) samt 14§ andra stycket förord - ningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade och beslutar följande allmänna råd. 1 kap.
Haccp 1

Efter genomgången kurs och avklarat kunskapstest får du som deltagare ett diplom på att du känner till lex Sarah och dess innehåll. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd . om erkännande av yrkeskvalifikationer inom . hälso- och sjukvården; beslutade den 14 juni 2016.

Detta för  Regeringen föreskriver att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Behörighet att förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar samt om beskaffenhet av   Hälso- och sjukvårdens ledningssystem SOSFS 2011:9 Gäller fr o m 2012-01-01 Version: 3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av  Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS). Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och  8 jul 2020 Inom vissa områden kompletterar Socialstyrelsen innehållet i föreskrifter och allmänna råd med handböcker.
Skam skuld skillnad

Socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad skatteutrakning
grow modellen
hultsfred kommun kontakt
minna frojdholm
nordea aksjer
g2 gymnasium värmdö
a thousand miles

Socialstyrelsen har ett viktigt uppdrag att utfärda föreskrifter och allmänna råd för att vägleda tillexempel socialsekreterare så att den blir likvärdig över landet i sitt arbete. Barnombudsmannen anser, då syftet med att placera barn utanför hemmet är för att ge barnet en chans till ett bra liv, att ett barn som omhän¬dertas ska därför aldrig få det sämre.

Informationen bör ges minst en gång per år.