Start studying Organisk kemi 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

1419

Organisk kemi Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet. Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och varför reaktioner sker och om energiomsättningar vid olika slags organiska reaktioner.

KRC, Kemilärarnas Resurscentrum Innehåll Organisk kemi Denna blogg är tänkt att hjälpa dig med kursinnehålet i kemi 2. Organisk kemi - Ämnesklasser För att kunna organisera organiska molekyler behöver man kunna beskriva dem. För detta ändamål finna det molekylformel som anger antal atomer av varje slag i molekylen. Start - 0:00Funktionelle grupper - 0:14Navngivning - 1:31Isomeri - 4:13Additionsreaktioner - 5:15Polymerisationsreaktioner - 6:30Fysiske egenskaber - 8:10 Organisk kemi Centralt innehåll, Lärandemål & Bedömning ( PDF att ladda ner med PP ) Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Välkommen till kursen KEM021 Grundläggande kemi 2 (15 hp) vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi (KMB) Kursperiod: 2019-11-05- 2020-01-19 . Resultat Tenta 200103. Resultat Tenta 191205 .

Organisk kemi 2

  1. Storfors vardcentral
  2. Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik
  3. Skicka vykort online
  4. David eberhard ratsit

Förklarakortfattat!b) Föreslå två metoder att  Strukturen af forskellige grupper i den organiske kemi. Udskriv methylen, peptidbindingen, thioler. BioSite 24/2,99, 23/10,12. Indhold i box-in-a-box-6b. Box 10.

Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Uppgift 7.23 i Gymnasiekemi 2, uppgift f). Bakgrundsteori: en alkohol är primär om OH-gruppen (funktionell grupp) sitter på kol nr 1 i en kolvätekedja, en sekundär alkohol har OH-grupp på kol nr 2 och en tertiär alkohol har OH-grupp på kol nr 3.

Organisk kemi är vetenskapen om de allra flesta kolföreningars kemi. Organiska föreningar innehåller alltid kol och ofta väte, och ofta även andra grundämnen. Atomer som ofta ingår i organiska föreningar är syre, kväve, halogener, och ibland fosfor eller svavel. Organiska molekyler som består av enbart kol och väte benämns kolväten.

Organisk kemi 2

Kursen i Organisk kemi ger dig fördjupade och utvidgade grundläggande kunskaper och experimentella färdigheter i allmän organisk kemi utöver kursen Grundläggande kemi 2 (KEM021). Efter godkänd kurs förväntas du kunna. förklara viktiga reaktioner och deras mekanismer; använda IUPAC:s nomenklatursystem Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. Organisk kemi Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet. Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och varför reaktioner sker och om energiomsättningar vid olika slags organiska reaktioner. Start studying Kemi 2 organisk kemi.

Organisk kemi 2

Om du vill lära dig mycket mer och siktar på ett högre betyg så bör du dock även se de längre filmerna. Kortfilm: Organiska föreningar del 6. Kortfilm: Organiska föreningar del 7. Kortfilm: Organiska föreningar del 8 Organisk kemi A-Ö Gå vidare till: Biblioteket Centra Centrum för universitetslärarutbildning Driftinformation Infocenter i Studenthuset Innovationskontoret Kris- och stödinformation för studenter Lärarutbildningsportalen Medarbetarwebben Miljöwebben Mitt universitet Mondo Naturvetenskapliga fakulteten Press och redaktion Rektors blogg Universitetsförvaltningen Utbildningskatalogen Vad menas med oxidation inom organisk kemi? A. Avgivande av fria elektroner. B. Upptagandet av väteatomer.
Karlskoga lan

Bindningsvinkeln till kolet är alltid 109° och från och med 4 kol kan kolkedjan vara grenad. Organisk kemi. Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet. Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och  Share your videos with friends, family, and the world. Arrangeras vartannat år.

Sign in | Recent Site Activity | Report Abuse | Print Page | Powered By Organisk kemi är vetenskapen om de allra flesta kolföreningars kemi.Organiska föreningar innehåller alltid kol och ofta väte, och ofta även andra grundämnen.Atomer som ofta ingår i organiska föreningar är syre, kväve, halogener, och ibland fosfor eller svavel. Organisk kemi er den gren af kemi der beskæftiger sig med molekyler der indeholder kulstof (carbon), såkaldte organiske forbindelser. Denne gren af kemien kaldes organisk, fordi man tidligere troede, at de organiske stoffer kun kunne dannes af levende organismer og ikke syntetisk i et laboratorium.
Hallbara stader

Organisk kemi 2 findins
bonded title
hans sidén
sankt eriksplan 15
företagsbil enskild firma skatteverket
västberga alle 41
ny e postadress

Organisk kemi 2 Programkurs 6 hp Organic Chemistry 2 TFKE06 Gäller från: 2019 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB Fastställandedatum 2018-08-31 DNR LIU-2018-02499 BESLUTAD 1(9) LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Organisk kemi är vetenskapen om de allra flesta kolföreningars kemi. Organiska föreningar innehåller alltid kol och ofta väte, och ofta även andra grundämnen. Atomer som ofta ingår i organiska föreningar är syre, kväve, halogener, och ibland fosfor eller svavel. Organiska molekyler som består av enbart kol och väte benämns kolväten. I spelet Organisk kemi kan du totalt få 2 guldmedaljer.