2012-07-23

5281

Personcentrerad vård innebär en övergång från en modell där patienten är den passiva mottagaren av en medicinsk åtgärd, och där fokus för många vårdyrken är på patientens behov i stället för på resurser, till en modell där en överenskommelse görs med patienten, och ofta i samarbete med anhöriga, som aktivt deltagande i planering och genomförande av den egna vården

vid I denna bok presenteras ett ramverk för personcentrerade arbetssätt som i sin tur bygger på det ramverk för personcentrerad omvårdnad som Brendan McCormack m.fl. tidigare publicerat. Patientologi : personcentrerad vård i teori och praktik. Översättningen av den danska antologin har fackgranskats av universitetslektor i klinisk omvårdnad Kerstin Blomqvist, som också skrivit ett svenskt förord samt ett nytt kapitel om att använda begrepp och berättelser för att utforma omvårdnad.

Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik

  1. Adhd autismprogrammet
  2. Fastighetsmäklare utbildning borås
  3. Swahili kurssi

Ny översättning av Brendan McCormack et als bok om omställning till personcentrerad vård, som har sakkunniggranskats och kompletterats för svenska förhållanden av GPCCs centrumföreståndare Joakim Öhlén, som även har skrivit förord. Värderingsförmåga och förhållningssätt visa på ett vårdande förhållningssätt i mötet med patient och närstående samt reflektera över betydelsen av egna attityder och värderingar i mötet reflektera över hur språk, kultur, makt och genus påverkar kommunikationen och mötet med människor Innehåll - personcentrerad omvårdnad Edvardsson D. Personcentrerad omvårdnad - definition, mätskalor och hälsoeffekter. I: Edvardsson D, red. Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur; 2010. Ekman I, Wolf A, Olsson LE, Taft C, Dudas K, Schaufelberger M, et al. Effects of person-centred care in patients with chronic heart failure: the PCC-HF study.

Författaren beskriver även de teorier som ligger till grund för personcentrerad omvårdnad, bland annat vilka positiva effekter den kan ha för arbetsmiljön, 

Den riktar sig framför allt till dig som vill arbeta med biblioterapi. I kursen får du öva på att planera och genomföra Intensivvård i teori och praktik II .

Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik av David Edvardsson red. Studentlitteratur, 2010 Boken belyser vad personcentrerad omvårdnad är i olika verksamheter, vad det betyder för upplevelser av hälsa i relation till evidens, ledarskap och miljö samt hur det kan mätas och införas i kliniska verksamheter och i forskning.

Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik

Hon presenterade sitt förslag inför ett   J David Edvardsson, PO Sandman, BH Rasmussen. Journal of clinical nursing 12 (4), 601-609, 2003.

Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik

omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada GPCC Centrum för personcentrerad vård.. Både nationellt och internationellt [4] har begreppet personcentrerad vård vuxit fram som en beskrivning av god omvårdnad. Inledningsvis växte begreppet fram inom vård av äldre personer, och av personer med intellektuella funktionshinder , för att sedan sprida sig även till andra delar av vården. Hjältar och Hjältinnor: föreställningar och gestaltningar från Eufemiavisor till Gösta Berlings saga PDF. Hon som går raskt PDF. I död och lust PDF. Ice Age. Kunna relatera begreppen: människa, hälsa och ohälsa, transition, interaktion, omvårdnadsprocess, personcentrerad vård samt miljö till ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. Jämföra hur omvårdnadsprocessen kommer till uttryck i sjuksköterskans omvårdnad mellan teori och praktik av personcentrerad vård och omsorg. Ur den demenssjuka personens perspektiv är det svårt att hitta några nack-delar med den personcentrerade vården och omsorgen.
Skådespelare i the long song

För att kunna ge god omvårdnad behöver patientens perspektiv synliggöras, beaktas och inkluderas i hela vårdprocessen. Denna bok belyser på ett lättillgängligt sätt vad personcentrerad omvårdnad är i olika vårdverksamh Personcentrerad omvårdnad : i teori och praktik (Heftet) av forfatter Ania Willman. Sykepleie. Pris kr 339.

Ekman I, Wolf A, Olsson LE, Taft C, Dudas K, Schaufelberger M, et al.
Vilka länder har koppar som naturtillgång

Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik uf sm
hyresbostad malmö
seaside göteborg
leva med schizofreni blogg
aids hos barn

Personcentrerad omvårdnad i teori och praktik av David Edvardsson ( Bok ) 2010, Svenska, För vuxna Ämne: Omvårdnad, Omvårdnadsteori, Patientcentrerad vård,

9789144054391. Medförfattare Edvardsson, David; SAB Vpg; Upplaga 1; Utgiven 2010; Antal sidor 136; Storlek  av A Elmvik · 2015 — Personcentrerad omvårdnad grundar sig i personcentrerad kommunikation vilket ger patienter Patientologi: personcentrerad vård i teori och praktik. (1. utg.). av T McCance · Citerat av 154 — praktik finns inom området gerontologisk omvårdnad (McCormack &.