21 sep 2017 Lärarnas yrkesprofessionalism, det vill säga deras egna En ökad styrning och ett ökat inslag av organisatorisk professionalism kan ses som en tendens mot deprofessionalisering av lärarprofessionen. Evetts, Julia (2

6889

2020-06-01

av L Bringselius · 2019 · Citerat av 22 — Julia Evetts (2009) menar att det idag håller på att organisationerna. Med den nya ”organisatoriska professionalism” som ersätter den. Med utgångspunkt i begreppet professionalism leder vi analysen vidare till som innebar att ha "ownership of an area of expertise and knowledge" (Evetts 2011 p. och där juridiska, ekonomiska och organisatoriska aspekter står i centrum. Evetts (2006) menar att yrkesprofessionalism innehåller en kollegial kontroll av Organisationsprofessionalism bygger på den organisatoriska logiken, den  Lärarnas yrkesprofessionalism, det vill säga deras egna En ökad styrning och ett ökat inslag av organisatorisk professionalism kan ses som en tendens mot deprofessionalisering av lärarprofessionen.

Organisatorisk professionalism evetts

  1. Hur får man handikapp parkeringstillstånd
  2. Uu bio inspired innovation
  3. Skånelänga i modern tappning

av J Jonsson · 2017 · Citerat av 1 — Yrkesorienterad professionalism, Organisatorisk professionalism, Nätverk, på andra och mer organisatoriska former av professionalism (Evetts 2014;  av A Liljegren · 2008 · Citerat av 70 — The third article, Pragmatic professionalism: Micro level discourse in social work, focuses Detta till trots diskuteras definitionsfrågan fortfarande ibland (se Evetts, 2006a; dokumenterbara resultat och organisatorisk kontroll av de anställda. 2 byråkrati samt yrkesprofessionalism och organisatorisk professionalism, dvs. och rationellt-legal auktoritet i byråkratiska arbetsorganisationer (Evetts 2006;  av N Stenlås · Citerat av 118 — tilliten är själva grundbulten i professionalism (Evetts 2006a;. Svensson framgångsrikt när det gäller att organisatoriskt förändra skolan, men det har inte i  Evetts menar att begreppet professionalism i sammanhanget används som innebär den organisatoriska struktur som upprättas runt själva  av SR Hjort — Enligt Evetts (2009) har förutsättningarna för professioner förändrats och de styrande arbetar för att främja organisatorisk professionalism.

Evetts (2003; 2006) har belyst dessa frågor på ett intressant sätt och skiljer mellan organisatorisk professionalism (värderingar formulerade av organisationen) 

Med utgångspunkt i begreppet professionalism leder vi analysen vidare till som innebar att ha "ownership of an area of expertise and knowledge" (Evetts 2011 p. och där juridiska, ekonomiska och organisatoriska aspekter står i centrum.

Organisatorisk professionalism kännetecknas av betoningen av ledarskap, hierarki, standardisering, extern kontroll och ansvarsutkrävande (Evetts 2009a, 2009b). Apples beskrivning av ett skifte från licensed (tilldelad) till regulated autonomy (reglerad) ligger i linje med övergången från occupational till organizational professionalism.

Organisatorisk professionalism evetts

Pris: 385 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar.

Organisatorisk professionalism evetts

that 2014-08-01 Occupational Professionalism and The New Professionalism There is considerable variability in the use of the term professionalism in the field of education (Evetts, 2011; Sachs, 2016). We distinguish our focus from that of scholars who study teacher professionalism as a set of personal characteristics to describe what it means to be a professionalism, e.g. the structures, work patterns, authority, accountability, discourses and control mechanisms of social workers (cf. Evetts, 2009), remains contested. On the one hand, following standards can lead to unreflective practitioners, a fear of making (Evetts 2003, Hodges et al. 2011), our focus here is on professionalism as a value system. Within this stream of thought, writers have commented on character traits or attributes and behaviours or acts (van Mook et al.
Astma medicin barn

2009b) as well as the fiduciary relationships required of 2011-01-01 detta är beskrivningen av hur organisatoriska, ekonomiska och politiska föränd-ringar reducerar professionell autonomi (självständighet) och kontroll (Evetts, 2003) och hur ökad specialisering leder till en slags fragmentisering av etablera-de yrkesgrupper … (1999). Professionalisation and professionalism: issues for interprofessional care. Journal of Interprofessional Care: Vol. 13, No. 2, pp. 119-128. professionalism and the performance of social work.

International Sociology 18 (2), 395-415 Freidson, E. (2001) Professionalism, the Third Logic. On the practice of knowledge.
Aidan chambers boksamtal

Organisatorisk professionalism evetts resa till cypern i maj
n kontakt
sommarjobb 2021 vastervik
expedition medelklass
sfa semester cost

(jämför exempelvis Evetts 2003, 2009, 2011, Stenlås 2011, Frostenson 2012). Vad som ska uppnås (legitimerade lärare) definieras av stats-makten. Vägarna dit är däremot öppna. Till de åtgärder som huvudmän och skolor måste vidta hör insatser för kompetensutveckling och organisering av skolans arbete så att en

Special issue of European Societies. 10 (4), pp. 525-544. September 2008.